Stichting familie van Riemsdijk, Overijsselse tak

een notabel geslacht door de eeuwen heen ....

Wie is online

We hebben 13 gasten en geen leden online

Onze voorouders

Toen, op 26 maart...

Op 26 maart 1868 werd het huwelijk voltrokken tussen Johannes Hendrikus van Barneveld en Anna Charlotta van Riemsdijk.

15418333 1654462288180198 6720700644233102895 o

 

De bruidegom, Johannes Hendrikus van Barneveld, was geboren in Rijssen als zoon van de plaatselijke geneesheer en bekleedde ten tijde van de huwelijksvoltrekking het ambt van burgemeester van Avereest.

29541469 1846040785689013 330854413281263616 o

De bruid was een echte Hardenbergse, geboren op 14 oktober 1839 in de stad. Zij was een dochter van Cornelis Johannes van Riemsdijk en Carolina Johanna Crull.

29472402 1846040799022345 3457746683880800256 o

Bron:  Stichting Historische Projecten Hardenberg

Toen, op 25 mei...

 

"De Koerier van Deventer" van 28 mei 1875 bevat deze advertentie:

 

"Hardenberg, 26 mei. Onze plaats en omstreek leed gisteren een droevig verlies door het overlijden van den weledelzeergeleerde heer medisch doctor F.W. van Riemsdijk. Nadat hij in 1826, als candidaat in de medicijnen tijdelijk werkzaam te Blokzijl, bij het heerschen van epidemische koortsen, zich aldaar zoodanig verdienstelijk had gemaakt dat hem door wijlen Koning Willem de eerste de gouden medaille werd toegekend, is hij 21 mei 1828 te Groningen als doctor gepromoveerd. Hierna heeft hij een jaar te Stad Almelo gepraktiseerd en zich vervolgens alhier gevestigd".

 

Met dank aan Erwin Wolbink

Toen, op 27 februari... Aankoop door Clara van Riemsdijk-Stolte

 

Aankoop door Clara van Riemsdijk-Stolte, 27 februari 2017, 217 jaar geleden...

 

In het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle wordt een waardevol archief bewaard, genaamd 'Collectie Van Riemsdijk - Soeters'. Daarin vinden we onder inventarisnummer 39 een fraaie akte waarin de overdracht wordt beschreven van een zo goed als nieuw woonhuis, gelegen aan de Voorstraat. Van dergelijke akten zijn er vanzelfsprekend veel meer bewaard gebleven, maar deze is toch wel bijzonder.

 

Het betreft namelijk een overdracht die geregistreerd en gepasseerd werd door het Intermediair Administratief Gemeentebestuur van de Stad Hardenberg en niet, zoals dat voordien te doen gebruikelijk was, door de schout. Het speelde zich af in het jaar 1800, vandaag precies 217 jaar geleden. Dat jaar was 'het zesde jaar van de Bataafsche Vrijheid', in de tijd dat Nederland een republiek was. Vanwege het mooie oude taalgebruik laten we de volledige transcriptie nu volgen:

Gerhardus (Gerrit) van Riemsdijk

 

Gerhardus (Gerrit) van Riemsdijk, rentmeester van het huis en de heerlijkheid Verwolde, van het huis en de heerlijkheid Sallick, van de huizen te Gramsbergen, Collendoorn en den Pothoff, rentmeester en ontvanger van het stedeke Gramsbergen, ontvanger der personeele middelen van het gericht Hardenberg, Heemse en Gramsbergen.

Geboren: (Noot: Nederland's Patriciaat (blz. 246) vermeldt dat hij omstreeks 1649 geboren zou zijn; Genealoog Van der Aa noemt echter 1656 als geboortejaar. In het eerste geval zou hij bij de belegering van het Huis Gramsbergen in 1673 omstreeks 24 jaar zijn geweest en in het tweede geval omstreeks 17 jaar), lidmaat te Gramsbergenop 22 december 1668, overleden op 10 februari 1714 te Gramsbergen.


Op 3 november 1673 starte Gerrit als student wiskunde te Leiden.


Gerrit trad op 8 juli 1683 te Gramsbergen in het huwelijk met Machteld Elisabeth van Lennep. Na haar dood op 11 december 1694 trouwt hij op 5 maart 1702 te Gramsbergen voor de tweede keer met Aleid Anna Voltelen. Zij heeft uit een eerder huwelijk een dochter genaamd Johanna Reiners (geboren in 1696 te Coevorden). Deze dochter trouwt later met de zoon van Gerardus, Jacobus van Riemsdijk (geboren in 1687 te Gramsbergen).